Trenéři Žijeme Hrou pomohli uspořádat fotbalový turnaj v hodinách tělesné výchovy na ZŠ E. Beneše v Lysicích

V termínu od 15. listopadu do 6. prosince proběhl na nižším stupni Základní školy Edvarda Beneše v Lysicích fotbalový turnaj tříd. K přípravě a samotné organizaci turnaje pro děti byli přizváni i trenéři z mládežnického klubu Žijeme Hrou. Konkrétně Martin Pavel, Miloš Šmerda, Pavel Dítě, Jiří Vorlický mladší a Vladan Horák.

Vzhledem k aktuální situaci a protiepidemickým opatřením se turnaj uskutečnil v klasických hodinách tělesné výchovy jednotlivých tříd. Trenéři vždy před vstupem do tělocvičny podstoupili antigenní test.

Do fotbalového turnaje se postupně zapojily děti z 1. – 5. tříd. Jednotlivé ročníky trenéři ze Žijeme Hrou v tělocviku navštívili ve dvouhodinovkách 2x.

Skladba hodin tělesné výchovy obsahovala nejen základní fotbalovou průpravu, kterou perfektně zvládli všechny holky i kluci, podstatná část byla věnovaná i všestrannému pohybovému rozvoji dětí v duchu filozofie projektu Žijeme Hrou. Mimo fotbalové tématiky si všichni vyzkoušeli i atletickou abecedu, dynamický strečink, cvičení na rozvoj reakční rychlosti a další.

Ve druhé dvouhodinovce, která následovala o týden později, byl na pořadu fotbalový turnaj. Jednotlivé třídy A a B si zasoutěžily proti sobě. Holky i kluci hráli s obrovskou chutí. Turnaj byl plný radosti a pozitivních emocí.

Trenéři Žijeme Hrou vše pečlivě sledovali a v závěrečném vyhodnocení turnaje vyhlásili vždy pět nejužitečnějších hráčů jednotlivých tříd. Nejdůležitějším kritériem při výběru těchto dětí byl jejich přístup, chuť a Fair play chování ke svým spoluhráčům i soupeři. A bylo opravdu z čeho vybírat!

Obrovsky si vážíme pozitivní zpětné vazby, jak od samotných dětí, tak i paní učitelek. Paní učitelky ze všech zapojených tříd nám vytvořily skvělý sparing. Děti přicházely na hodiny tělesné výchovy vždy natěšené a s pozitivním přístupem. Obrovský dík v tomto směru patří kantorům na nižším stupni ZŠ Lysice, protože tělesné výchově dávají patřičnou důležitost. V dnešní době je vedení k tělesným aktivitám a zdravému životnímu stylu důležitější než kdy jindy.

Speciální poděkování patří paní učitelce Zuzce Koláčkové, která s námi celou akci za ZŠ Lysice pomohla zorganizovat. Celkem bylo zapojeno okolo 200 aktivně sportujících dětí z 1. – 5. ročníků.

Volně jsme tedy navázali na připravovaný projekt z roku 2020 „Trenéři ve škole“. Trenéři Žijeme Hrou se těší, že se do hodin tělocviku na nižším stupni v Lysicích v roce 2022 vrátí. Třeba s tématy pohybových nebo míčových her.

Za Žijeme Hrou Vladan Horák, šéftrenér klubu.  

Zpětná vazba paní učitelek ZŠ Lysice na hodiny tělesné výchovy s trenéry Žijeme Hrou.

„15 dětí se účastnilo tréninku. Dětem se hodiny velmi líbily, aktivně a s chutí se zapojily úplně všichni. I ti bojácnější měly úsměv na tváři. Ještě po skončení dlouze diskutovaly o svých zážitcích a měli velkou radost z dárků od trenérů - pexeso a fosforeskující nálepka pro bezpečnost, když se setmí. Děkujeme. Už aby byly další podobné hodiny.“
Za 1. ročník J. Rozprýmová

„Hodiny bezvadně připravené, děti s nadšením cvičily, nechyběla ani sranda. Určitě velké pozitivum mužský na prvním stupni (dokonce 3 trenéři).“
Za 2. ročník O. Tejkalová

"Účastnila se střídavě celá třída - 24 dětí, i když jsme v den zápasu přišli o brankaře a klíčového hráče, děti byly nadšené a dodnes o tom mluví a ptají se, kdy se podobná akce zopakuje. Hodiny naplněné akcí, výborná motivace pro všechny. Trenéři na 1*, dokázali zaujmout každého. „
Za 5. ročník M. Odehnalová

„Účastnila se celá třída, bohužel jen 12 dětí, ostatní nemocní. Děti byly nadšené nejen z turnaje, ale i z tréninku a moc si to užívaly. Trenéři to s dětmi uměli a zaujali i ty, kteří s tělocvikem nejsou moc kamarádi. Nadšená byla i děvčata. Určitě bychom chtěli akci zopakovat na jaře.“
Za 3. ročník A. Orlická

„Hodiny TV s trenéry? To je pozorovat rozvášněné hovory o sestavení družstev o každé přestávce, hlasité vzájemné ubezpečování o existenci pytlíku s tělocvikem ve třídě (neexistence znamená necvičit), netrpělivé poskakování a hltání úplně každého slova trenérů a nakonec (konečně!) červené obličeje udýchaných dětí v tělocvičně, která se stala téměř neznámým prostorem. Úžasné! Děkujeme.“
Za 4. ročník L. Rejtharová

„Účastnila se celá třída - 18 dětí. Všechny byly nadšené a nedbaly na únavu. Cvičení prováděly s nadšením a pečlivostí. Velký respekt měly z pánů trenérů, kteří byli skvělí a dokázali zaujmout i žáky, kteří nejsou moc šikovní nebo se pohybu obávají. Organizace byla výborná. Zápas si užili chlapci i děvčata a někdy byly dívky i šikovnější než chlapci. Děkujeme za práci trenérům, kteří pracují s dětmi také v jejich volném čase.“
Za 3. ročník A. Stejskalová

„TV s trenéry? Velká fotbalová jízda pro kluky, holky i paní učitelky. Složení družstev bylo rozhodnuto okamžitě. Brankář pro všechna družstva - jediná možná volba – Ota Jež (ještěže neonemocněl). Moje třída žila turnajem od chvíle, kdy jsem oznámila, že trenéři přijdou do tělocviku. “Ale, paní učitelko, my přece plaveme? To budeme mít 4 hodiny fotbalu? Ano a budete chtít ještě víc.” Celý týden a ještě několik dnů po té se řešila sice paralelní prohra, ale výborné akce jednotlivců. Holky zpočátku velmi zdrženlivé, ale po “zahřátí” to byly tygřice na hřišti. Vykulené oči, “Já jsem dala gooool !???!” Hoši zase prožívali hatrick – no prostě - oboustranná radost a maximální nadšení. Z pohledu učitele precizně, smysluplně, efektivně, zábavně propracovaná dvouhodinovka s průběhem činností, které na sebe navazovaly a byly propojené jako máslo s chlebem. Prostě VÝBORNÁ PRÁCE. Je vidět, že všichni trenéři se opravdu řídí heslem ŽIJEME HROU v plném nasazení.“
Za čtvrtý ročník Z. Koláčková

Sdílet na Facebooku