Členské příspěvky

 

Členské příspěvky zapsaného spolku ŽIJEME HROU pro kalendářní rok 2019 byly stanoveny ve výši 1.500,-Kč za každého člena. V případě sourozenecké dvojice je sleva z celkové částky 500,- Kč, tzn. výše členského příspěvku je 2.500,- Kč za osobu.

Platbu prosím proveďte nejpozději do 28.2.2019 bezhotovostním platebním převodem na účet spolku, vedený u KB Boskovice,  č.ú.: 107-7005390257/0100. Pro identifikaci plateb uveďte prosím jako variabilní symbol rodné číslo hráče a do zprávy pro příjemce jeho jméno a příjmení.

Pokud budete žádat o proplacení členských příspěvků u své zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatele, tak doklady o zaplacení (faktury) vystavujeme do 31.3.2019.

Sdílet na Facebooku