Členské příspěvky

Členské příspěvky pro první pololetí (do 30.6.2023) zapsaného spolku Žijeme Hrou byly stanoveny v následující výši:

 • pro děti do 5 let je to 1000,- , bez odlišení sourozenců
   
 • pro děti, kterým je 5 let a více a trénují na zájmové úrovni (2x týdně) je to 1700,- Kč.
  Sourozenecká sleva je 500,- Kč. Tzn. když platím za dva je cena za oba 2900,- Kč, když za tři tak 4100,- Kč.
   
 • pro děti s talentovým potenciálem (trénující 3x týdně) je to 2200,- Kč.
  Sourozenecká sleva je 500,- Kč. Tzn. když platím za dva je cena za oba 3900,- Kč, když za tři tak 5600,- Kč

 

Platbu prosím proveďte nejpozději do 15. března bezhotovostním platebním převodem na účet spolku, vedený u KB,  č.ú.: 107-7005390257/0100. Pro identifikaci plateb uveďte prosím jako variabilní symbol rodné číslo hráče a do zprávy pro příjemce jeho jméno a příjmení.

Potvrzení vystavíme v průběhu měsíců března a dubna.

Je možné si zažádat o proplacení části nákladů za členské příspěvky, také svou zdravotní pojišťovnu.
Např.:
 
 
 

 

Sdílet na Facebooku