Členské příspěvky

Členské příspěvky zapsaného spolku Žijeme Hrou pro období od 1.1. - 30.6. 2022 byly stanoveny v následující výši:

 • pro děti do 5 let je to 900,- , bez odlišení sourozenců
   
 • pro děti, kterým je 5 let a více a trénují na zájmové úrovni (2x týdně) je to 1500,- Kč.
  Sourozenecká sleva je 500,- Kč. Tzn. když platím za dva je cena za oba 2500,- Kč, když za tři tak 3500,- Kč.
   
 • pro děti s talentovým potenciálem (trénující 3x týdně) je to 1800,- Kč.
  Sourozenecká sleva je 500,- Kč. Tzn. když platím za dva je cena za oba 3100,- Kč, když za tři tak 4900,- Kč

 

Platbu prosím proveďte nejpozději do 18. února bezhotovostním platebním převodem na účet spolku, vedený u KB,  č.ú.: 107-7005390257/0100. Pro identifikaci plateb uveďte prosím jako variabilní symbol rodné číslo hráče a do zprávy pro příjemce jeho jméno a příjmení.

Je možné si zažádat o proplacení části nákladů za členské příspěvky, také svou zdravotní pojišťovnu.
Např.:
 
 
Potvrzení o zaplacení vystavíme do konce února.

 

Sdílet na Facebooku