Členské příspěvky

 

Členské příspěvky zapsaného spolku ŽIJEME HROU pro kalendářní rok 2018 byly stanoveny ve výši 1.500,-Kč za každého člena. V případě sourozenců je výše členského příspěvku 1.000,- Kč za osobu.

Platbu prosím proveďte nejpozději do 28.2.2018 bezhotovostním platebním převodem na účet spolku, vedený u KB Boskovice,  č.ú.: 107-7005390257/0100. Pro identifikaci plateb uveďte prosím jako variabilní symbol rodné číslo hráče a do zprávy pro příjemce jeho jméno a příjmení.

Sdílet na Facebooku