Členské příspěvky

Členské příspěvky pro první pololetí (do 30.6.2024) zapsaného spolku Žijeme Hrou byly stanoveny v následující výši:

 • pro děti do 5 let je to 1300,- , bez odlišení sourozenců
   
 • pro děti, kterým je 5 let a více a trénují na zájmové úrovni (2x týdně) je to 1800,- Kč.
  Sourozenecká sleva je 500,- Kč. Tzn. když platím za dva je cena za oba 3100,- Kč, když za tři tak 4900,- Kč.
   
 • pro děti s talentovým potenciálem (trénující 3x týdně) je to 2500,- Kč.
  Sourozenecká sleva je 500,- Kč. Tzn. když platím za dva je cena za oba 4500,- Kč, když za tři tak 7000,- Kč

 

Platbu prosím proveďte nejpozději do 15. března bezhotovostním platebním převodem na účet spolku, vedený u KB,  č.ú.: 107-7005390257/0100. Pro identifikaci plateb uveďte prosím jako variabilní symbol rodné číslo hráče a do zprávy pro příjemce jeho jméno a příjmení.

Zájemcům, kteří by chtěli jednorázově uhradit celou platbu za kalendářní rok 2024 nabízíme možnost vystavit ucelenou fakturu na celou částku.

V ceně členského příspěvku je mimo jiné obsažen i poplatek za členství ve FAČR, který se platí každý rok a hradí jej fotbalový klub Žijeme Hrou. Letos Fotbalová asociace zvýšila poplatek za děti do 18 let na 200,- Kč.

Je možné si zažádat o proplacení části nákladů za členské příspěvky, také svou zdravotní pojišťovnu.
Např.:
 
 
 

 

Sdílet na Facebooku