Členské příspěvky

Členské příspěvky zapsaného spolku ŽIJEME HROU pro druhou polovinu kalendářního roku 2021 byly stanoveny v následující výši:

  • pro děti do 5 let je to 700,- , bez odlišení sourozenců
     
  • pro děti, kterým je 5 let a více je to 1250,- Kč, bez odlišení sourozenců 

Platbu prosím proveďte nejpozději do 30. září bezhotovostním platebním převodem na účet spolku, vedený u KB Boskovice,  č.ú.: 107-7005390257/0100. Pro identifikaci plateb uveďte prosím jako variabilní symbol rodné číslo hráče a do zprávy pro příjemce jeho jméno a příjmení.

Členský příspěvek za první pololetí jsme vzhledem k pandemické situaci nevybírali.

Sdílet na Facebooku