Členské příspěvky

Členské příspěvky zapsaného spolku ŽIJEME HROU pro kalendářní rok 2020 byly stanoveny v následující výši:

  • pro děti do 5 let je to 600,- za půl roku, bez odlišení sourozenců
     
  • pro děti, kterým je 5 let a více je to 1000,- Kč za půl roku

V případě sourozenců je cena za druhé dítě jen 700,- Kč. Tzn. cena za půl roku za obě děti je 1700,- Kč.

Platbu prosím proveďte nejpozději do 15. února bezhotovostním platebním převodem na účet spolku, vedený u KB Boskovice,  č.ú.: 107-7005390257/0100. Pro identifikaci plateb uveďte prosím jako variabilní symbol rodné číslo hráče a do zprávy pro příjemce jeho jméno a příjmení.

Členský příspěvek na druhé pololetí prosím uhraďte nejpozději do 15 září 2020. Je možná i platba za obě pololetí současně.

Sdílet na Facebooku