Hodiny pohybové aktivity navíc

Ve spolupráci s městem Kunštát a místní základní školou jsme rozjeli „pohybáček.“  Tedy hodinu pohybové aktivity navíc, která přispěje ke zvýšení všeobecné pohybové úrovně dětí.  Tato hodina probíhá každou středu vždy od 7:00 ve sportovní hale v Kunštátu a je určena pro žáky 1. až 9. tříd základní školy.                                                                     

Žijeme Hrou je tedy iniciátorem této akce, která jak doufáme, přivede děti ke sportu a třeba právě k nám do fotbalové akademie. Všeobecná příprava dětí bývá díky rané specializaci na konkrétní sport velice opomíjena, přitom by měla tvořit základnu pohybových dovedností, ze kterých pak vycházejí specifické sportovní pohyby.

Děti netráví tolik času přirozenou pohybovou aktivitou, jak tomu bývalo v minulosti. I když na vesnicích a malých městech není situace natolik kritická, jako v  početnějších městech.  Pohyb v přírodě a s ním spojené aktivity pak chybějí a bohužel nejsou doháněny ani v hodinách tělesné výchovy, jejíž hodinová dotace je nedostačující. Učitelé jsou častokráte limitováni právě časem či samotným počtem žáků v hodinách.                                           

Jelikož jsem studentem posledního ročníku učitelství tělesné výchovy a kondičním trenérem, vím jak je obtížné v hodinách tělocviku žáky v počtu 25 cvičenců naučit například vybrané prvky ze sportovní gymnastiky a to z toho důvodu že 45 minut je z pohledu 25 žáků zanedbatelný čas. Dále žáci sami nemají motivaci a chuť do podobných cvičení, protože je nezvládají skrze nedostatečnou úroveň silových schopností, řada z žáků trpí obezitou a tím se samotná pohybová aktivita pro ně stává složitější.  I kdyby se s žáky v hodinách tělesné výchovy pracovalo systematicky správně, což na řadě škol zajisté chybí, nedošlo by vzhledem k malé časové dotaci k výraznému zlepšení. Tělocvik má vzbudit lásku k pohybu a podnítit žáky, aby sami ve volném čase pohyb vyhledávali.

Proto jsme nabídli žákům další prostor pro jejich rozvoj a chceme jim nabídnout i takové pohybové aktivity, se kterými se nemuseli v minulosti setkat. V ranních hodinách se tedy budou moci setkat se sportovní gymnastikou, pohybovými hrami, sportovními hrami, úpoly či netradičními hrami. Vše bude směřováno k zábavné, soutěžní a hravé formě, tak aby to žáky bavilo a při učení se novým pohybům, se zejména bavili.                                                

O náplň jednotlivých hodin se bude starat trojice trenérů ze Žijeme Hrou, Miloš Šmerda, Pavel Blaha a Martin Pavel. Těšíme se na vás, tak si přivstaňte a přijďte si zacvičit!     

Pavel Blaha

Sdílet na Facebooku