Rekordní počet dětí na fotbalových kempech Žijeme Hrou

I přesto, že situace ohledně kempů Žijeme Hrou 2020 ještě v polovině května vypadala v souvislosti s opatřeními proti Covid-19 naprosto beznadějně, stále jsme věřili… Nakonec kempy v měsíci červenci a srpnu proběhly v plném rozsahu a my zažili něco úžasného.

Letos se zúčastnil rekordní počet dětí. Celkem 149 kluků a holek ve věku 6 - 15 let. Mladí fotbalisté za námi přijeli z různých krajů a měst České republiky (například z Mohelnice, Prostějova, Jemnice, Starého Města), další sportovci z Jihomoravského kraje (Brna, Lednice, Kuřimi a dalších měst). Samozřejmě nechyběly děti z okresu Blansko a „domácí“ z mikroregionu Kunštátska - Lysicka.      

Tři turnusy proběhly v Kunštátě, čtvrtý se uskutečnil v Lysicích.

Hlavní náplní byl sportovní trénink, který byl na programu 3x denně. Zde jsme se opírali o vlastní fotbalovou metodiku, která vede k efektivnímu rozvoji hráčského a osobnostního potenciálu. Děti vytvořily na všech kempech fantastickou atmosféru. Užívaly si krásné letní počasí a nádherné prostředí fotbalových areálů v Kunštátě i Lysicích. Aby byl program na kempech komplexní, nechyběly edukativní přednášky na téma Strava mladého sportovce a Historie fotbalu, které připravil Mgr. Pavel Blaha. Dále děti absolvovaly bloky kompenzačních cvičení a aktivní regeneraci na koupališti v Kunštátě.    

Poděkování patří panu řediteli Mgr. Vratislavu Sedlákovi, který nám letos umožnil nocování v ZŠ Kunštát. ZŠ Edvarda Beneše za propůjčení malé tělocvičny, kde jsme trávili polední klid na kempu v Lysicích. Dále paní Bartošové a restauraci Pekárna, která nám připravila pestré stravování. Stejně tak firmě ZEAS a skvělým kuchařkách, které nám po celý týden v Lysicích výborně vařily. 

O děti se na kempech staralo celkem 18 trenérů z projektu Žijeme Hrou. Ti se během čtyř týdnů vydali ze všech sil, ale konečný výsledek v podobě spokojených dětí určitě stál za to.

Děkujeme všem dětem i rodičům za fantastickou spolupráci. Již teď se těšíme na fotbalové kempy Žijeme Hrou 2021.

Vladan Horák 
sportovní koordinátor klubu Žijeme Hrou
    

 

 

 

 

 

 

Sdílet na Facebooku