IV. ročník dobročinného fotbalového turnaje ŽIJEME HROU

V sobotu 16.12. se ve sportovní hale Kunštát uskutečnil IV. ročník dobročinného fotbalového turnaje, který pořádal fotbalový klub Žijeme Hrou ve spolupráci s FK Kunštát.

Po předchozích třech úspěšných ročnících, kdy byl finanční výtěžek použit pro Pavlíka Kolberta, Kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Anežku Hladilovou, mířila letos naše podpora k Eliškám. Osoby, které jsme letos podpořili finančním výtěžkem, statečně bojují s těžkým zdravotním postižením. Jsou to děvčátka, která se sice osobně neznají, jedna věc je však spojuje. Mají stejné křestní jméno, Eliška.

Eliška Spurná z Blanska má od narození diagnostikovanou spinální muskulární atrofii (SMA).

Osmiletá Eliška Trmačová z Velkých Opatovic jako malá onemocněla dětskou mozkovou obrnou.

Léčba obou děvčátek je velmi nákladná a vyžaduje velkou spoustu každodenní energie rodičů a blízkých.

 

Dobročinného turnaje se zúčastnilo 90 fotbalistů napříč generacemi. Hned tři týmy tvořili hráči z řad trenérů a rodičů dětí fotbalového klubu Žijeme hrou, tři družstva byla složená ze zástupců FK Kunštát, dále se představila Olešnice a Drnovice. Mezi pozvanými nechyběly ani okresní fotbalové osobnosti jako Jiří Vorlický, který i přes svoje velké časové vytížení přijel s celou svojí rodinou.

V průběhu dopoledne hráči i diváci přispěli libovolnou finanční částkou a vyjádřili podporu těmto vážně nemocným dětem. Vybralo se neuvěřitelných 40 tisíc korun a tato částka byla rozdělena mezi obě Elišky.

„Děkuji všem lidem, kteří se zúčastnili dobročinného turnaje a pomohli nám ke sdružení finančních prostředků, kterými podporujeme osoby a rodiny v jejich nelehké životní situaci“

Miloš Šmerda Žijeme hrou, FK Kunštát

Sdílet na Facebooku