Hodiny TV s trenéry Žijeme Hrou - atletika

V měsíci květnu se na prvním stupni ZŠ Edvarda Beneše v Lysicích uskutečnil další blok tělesné výchovy za účasti trenérů Žijeme Hrou. Tentokrát se jednalo o atletickou průpravu.

Atletika je pro svoji komplexnost považována za olympijský sport číslo jedna. A proto je důležité, aby si ji žáci prvního stupně nejen osvojili, ale také aby se v ní mohli postupně zdokonalovat a mít ze svých výkonů a výsledků radost.

Trenéři Martin Pavel, Jiří Vorlický ml. a Vladan Horák za pomoci pedagogů připravili pro děti z 1. – 5. ročníků a děti ze speciální třídy dvouhodinovku s atletickými disciplínami. Počasí jim vcelku přálo, a tak se hodiny tělesné výchovy mohly odehrát v prostředí fotbalového areálu v Lysicích.

Děti z jednotlivých ročníků si během těchto hodin tělesné výchovy vyzkoušely:

  • rychlostní běh – sprint na 60 metrů
  • rychlostně-vytrvalostní běh na 400 metrů
  • hod kriketovým míčkem
  • skok z místa

Trenéři Žijeme Hrou si k jednotlivým stanovištím připravili metodický postup. Koncentrace pozornosti všech dětí byla trenéry koučinkovým způsobem směřována ke zvládnutí nejdůležitějších fází jednotlivých atletických disciplín.

U sprintu na 60 metrů se trenéři zaměřili na technické provedení startu, akceleraci, délku kroku a práci rukou. Ke zvládnutí vytrvalostního běhu se žáci učili efektivnímu běžeckému výkonu a správnému rozložení sil. Děti získané informace k jednotlivým disciplínám velmi dobře vnímaly a využily ve svůj prospěch 18. května na školní sportovní akci „Olympijský desetiboj“.

Pro děti byly atletické disciplíny a pobyt venku příjemným zpestřením výuky. Opět se mohly posunout dál ve svých znalostech, dovednostech i výkonech v další důležité oblasti sportu a tělesné výchovy.

Za sportovní úsek Žijeme Hrou Vladan Horák a za 1. stupeň Jana Uríková

Poděkování od pedagogů ZŠ Lysice za hodiny TV s trenéry Žijeme Hrou

 

Vzkaz pro celý trenérský tým - BYLI JSTE JEDNOZNAČNĚ SKVĚLÍ, VŽDY DOBŘE PŘIPRAVENI, VŽDY S PLNÝM NASAZENÍM A VŽDY EFEKTIVNĚ KOUČOVALI VŠE, CO SE DO DĚTÍ VEŠLO.
Za mou osobu jsem moc ráda, že jsme takto všestranně děti po 1,5 roce nehýbání se v covidu dokázali znovu rozhýbat a zpětná vazba od dětí byla jednoznačně pozitivní. Postupně si všichni zvykli na rozmanitost činností, každý se v něčem našel a nikdo neodcházel bez prožitého úspěchu při sportování. Dvouhodinovky byly vedeny efektivně, promyšleně s maximálním využitím přiděleného časového úseku. Píši slovem všech kolegyň, že to prostě byla skvělá spolupráce a věřím, že bude i nadále pokračovat. Lucka Nedomová bude příští rok garant TV pro 4. a 5. ročník, takže budeme mít velkou a hlavně aktivní posilu a věřím, že tuto spolupráci zase posuneme o další rozměr, třebaže musím uznat, že jsme letos opravdu nastavili laťku extra vysoko.
Děkujeme za Váš čas, obětavost a nikdy nekončící chuť všechny vtáhnout do jakékoliv oblasti sportu. Spolupráce byla velmi inspirativní a cenná. Ještě se s Vámi určitě spojíme ke konci června na další postup v novém kalendářním roce. V tuto chvíli VELIKÉ DÍÍÍÍÍKY ZA VŠE, CO PRO NAŠE ŽÁKY A TAKY PRO NÁS VÁŠ TRENÉRSKÝ TÝM ZREALIZOVAL. Velmi si této spolupráce vážíme.

Mgr. Zuzana Koláčková

Sdílet na Facebooku