Hodiny TV na ZŠ Lysice s trenéry Žijeme Hrou - obratnost a úpolová cvičení

Na přelomu listopadu a prosince probíhal na prvním stupni druhý blok tělesné výchovy s trenéry v letošním školním roce. Hodiny opět probíhaly společně pro obě třídy v ročníku s přihlédnutím k věku i schopnostem dětí. Tradičně se zúčastnily i třídy speciální.

Protože hodně dětí dnes tráví mnoho času sledováním televize, internetu nebo hraním počítačových her, chybí mnohým obratnost a pohybová zdatnost. Proto byla tématem hodin tělesné výchovy tentokrát obratnost a úpolová cvičení.

Slovo obratnost je pro každého běžným výrazem, ale úpolová cvičení……..Průpravné úpoly jsou charakterizovány jako soutěžní tělesná cvičení zábavného, herního, často i bojového charakteru. Činnosti spadající do této úrovně jsou cvičeny s jedním nebo více partnery, mají jednoduchá a jasná pravidla s cílem překonat odpor partnera a zvítězit. Mohou být vykonávány v nevybavené tělocvičně, ale také venku na hřišti. Svojí rozmanitostí rozvíjí mnohé pohybové schopnosti, učí nové dovednosti, taktiku a psychicky rozvíjí jedince. Tyto cviky a hry jsou u dětí velmi oblíbené. Z pohledu zlepšení pohybových schopností a získání dovedností je pohybová aktivita, která děti baví, prováděna intenzivněji a s větším úsilím. A to je důvod, proč se právě jednoduchá úpolová cvičení doporučují zařazovat do hodin tělesné výchovy.

A děti byly opravdu nadšené. Odvážně a naplno se pouštěly do různých her a cvičení. Hodně se u těchto aktivit pobavily. Důležité bylo správné pochopení a následné provedení cviku. Velký význam zde měla také spolupráce ve dvojicích i ve skupině. Trenéři se dětem zodpovědně věnovali. Důkladně vysvětlovali i předváděli jednotlivé prvky a postupy cviků.

Všichni si tedy i další setkání s trenéry řádně užili. Bohužel blok probíhal v období, kdy nejen děti začaly postihovat různé virózy a chřipky, takže byla poměrně vysoká absence. I přesto patří dík trenérům Vladanu Horákovi, Martinu Pavlovi a Jirkovi Vorlickému za zpestření tělesné výchovy a za odborný přístup a péči o děti.

Kolektiv třídních učitelek vzdělávacího týmu 1. stupně ZŠ Lysice, trenérský tým Žijeme Hrou

Sdílet na Facebooku