Hodiny TV na ZŠ Lysice s trenéry Žijeme Hrou - gymnastika

V měsíci dubnu proběhl na 1. stupni ZŠ Lysice v rámci hodin TV třetí blok na téma obratnost, cvičení na nářadí, gymnastika.

V každém ročníku proběhla dvouhodinovka TV, kde si trenéři ŽH – Vladan Horák, Martin Pavel, Jiří Vorlický ml. žáky nejprve rozehřáli pomocí postřehových her ve dvojici z různých poloh a běhových aktivit s lanem (podbíhání, přeskakování aj.). Po rozdělení do skupin dle počtu trenérů si žáci vyzkoušeli obratnost, vytrvalost a běhové aktivity na lavičkách a v druhé skupině cvičení na žíněnkách – kotoul vpřed, vzad, cvičení na nářadí – odraz z můstku, přeskoky přes kozu aj. a v poslední skupině – cvičení na švédské bedně.

Před ukončením celého bloku si žáci vyslechli pěkné hodnocení svého přístupu, individuálních zlepšení a pochvalu za snahu a pozitivní přístup k pohybu jako takovému.

Máme radost, že naše spolupráce s trenéry ŽH stále pokračuje a budeme se těšit na 4. blok na téma Atletika, který již proběhne na hřišti.

Kolektiv 1. st. ZŠ E. Beneše Lysice, trenéři Žijeme Hrou – Vladan Horák, Martin Pavel, Jiří Vorlický ml.

Sdílet na Facebooku