Hodiny TV na ZŠ Lysice s trenéry Žijeme Hrou - atletika

Během května proběhl na prvním stupni poslední blok tělesné výchovy s trenéry Žijeme Hrou pro tento školní rok. Díky přívětivému jarnímu počasí jsme ke sportovním aktivitám mohli využít fotbalové hřiště na Oulehle. Velkým tématem tohoto závěrečného bloku byly atletické disciplíny.

Atletické průpravě se žáci v hodinách tělesné výchovy věnují celoročně, ale většinou se jedná pouze o jednu z mnoha disciplín. S trenéry si takto naráz vyzkoušeli čtyři, a to rychlostní běh – sprint, rychlostně vytrvalostní běh, skok z místa a hod kriketovým míčkem.

Pro žáky prvního stupně je nezbytné, aby si osvojili správně základy těchto disciplín. Například techniku provedení startu, využití správné délky kroku a práce rukou při běhu. Dále je velmi důležité naučit se optimálně rozložit síly při vytrvalostním běhu. Také správné zvládnutí koncentrace pozornosti při skoku z místa a hodu kriketovým míčkem je pro žáky důležitou dovedností, aby mohli dosahovat stále lepších výkonů.  

Děkujeme trenérům Jirkovi Vorlickému ml., Vladanu Horákovi a Martinu Pavlovi nejen za atletiku, ale za celoroční spolupráci a vedení našich žáků ke sportovním aktivitám.

Kolektiv 1. st. ZŠ E. Beneše Lysice

Sdílet na Facebooku