Fotbalový kemp přípravek v Kunštátě

Jak je tomu již několik let i letos jsme mohli uvítat na fotbalovém kempu v Kunštátě ty nejmenší fotbalové naděje a to nejen z řad hráčů Žijeme Hrou. Velké zastoupení tu měli zejména kluci z Mohelnice, ke kterým se připojili i hráči z Litomyšle či blízké Černé Hory. Tři desítky dětí prožily fotbalový týden s radostí a nevyhasínající energií.

Jak tomu napovídá samotné označení skupiny, bylo cílem děti připravit na případnou fotbalovou cestu a vzbudit u nich lásku nejen k fotbalu, ale celkově rozvíjet jejich přirozenou radost z pohybu. Vše proto probíhalo formou, která je dětem nejvlastnější a to samotnou hrou. Ta provázela celý kemp i mimo fotbalový trávník, ať tomu bylo u bodovací soutěže při obědech, kdy hráči získávali cenné body za dojedené jídlo, za tyto body pak mohli nakupovat hráče do fotbalového turnaje, který byl součástí tréninkových jednotek, či v době osobního volna, kdy kluci hráli florbal, basketbal či oblíbenou hru „Zadek.“ Nutno podotknout, že řady her se spontánně účastnili i trenéři a prohlubovali tak vztah mezi osobností trenéra a hráče.

Samotné tréninky byly velice pestré a zaměřovaly se na celkový pohybový rozvoj hráče, od herních činností jednotlivce – vedení míče, obcházení soupeře či střelby až po úpolové zápasení či rozvoji obratnosti a koordinace pohybu. Proto byly do tréninků zařazovány hry, jako je vybíjená, běžecké piškvorky, či vůbec nejoblíbenější aktivitou skoky do vody na místním koupališti, či čutání si v měkkém písku na beach volejbalovém hřišti. Zkrátka a dobře paleta pohybových prvků byla bohatá a každý si zde našel to, co jej přitahovalo nejvíce.

Dalším významným faktorem kempu bylo i to, že řada z kluků trávila celý kemp v odloučení od rodiny, a i když o ně bylo postaráno a kemp si užívali, je jasné, že ne jeden z chlapáků zatoužil po mamce s taťkou. Kluci se tak navzájem podporovali a tvořili nové vztahy, které při hodinovém tréninku třikrát v týdnu nevytvoří. Nové zkušenosti tedy získávali nejen během tréninků, ale zejména mezi nimi.

Doufáme a věříme, že jsme se neviděli naposled a že se příští léto opět shledáme na zeleném pažitu pod místním zámkem a prožijeme radostný fotbalový týden plný zábavy a smíchu, tak jak tomu bylo bezesporu i letos. Bude se na vás těšit trenérský tým, ve složení: Miloš Šmerda, Martin Pavel, Jakub Odehnal, Vojtěch Cichra, Adam Chytrý a Pavel Blaha.

Další foto a videa najdete na facebooku Žijem Hrou

Sdílet na Facebooku