Fotbalista roku 2019 okresu Blansko - velké vyznamenání pro Žijeme Hrou

V pátek, 24. ledna byla v Zámeckém skleníku v Boskovicích vyhlášena anketa Fotbalista roku 2019 okresu Blansko. Fotbalový klub Žijeme Hrou dosáhl velkých vyznamenaní, když měl svého zástupce v každé mládežnické kategorii. V kategorii přípravek, žáků a dorostu se vyhlašovali vždy 3 hráči bez určení pořadí. Vyznamenáni tak byli Tomáš Kotek (přípravky), Jan Fadrný (žáci), Dominik Baňa (dorost). Dále byl v kategorii Trénér roku vyznamenán Vladan Horák, hlavní trenér FK Kunštát a koordinátor sportovního úseku Žijeme Hrou. V kategorii Osobnost okresu a do fotbalové síně slávy byl vybrán VV OFS Blansko, předseda FK Kunštát a člen výboru Žijeme Hrou pan František Tenora.  

Kompletní pořadí jednotlivých kategorii

Fotbalista roku 2019

1.   Ondřej Paděra (FK Blansko)
2.   David Bednář (FK Blansko)
3.   Ivo Loukota (FK Kunštát)
4.   Jiří Fadrný (FC Boskovice)
5.   Jiří Vorlický (FK Kunštát)
6.   Daniel Keprt (SK Olympia Ráječko)
7.   Jan Novák (FC Boskovice)
8.   Michal Daněk (FC Boskovice)
9.   Martin Sedlo (FK Blansko)
10. Jan Stara (FC Boskovice)
11. Jindřich Bednář (FC Boskovice)

Kategorie hráč přípravky bez určení pořadí
Tomáš Kotek (Žijeme Hrou), Jana Sedláčková (SK Jedovnice), Filip Feilhauer (SK Olympia Ráječko)

Kategorie hráč žáků bez určení pořadí
Jan Fadrný (Žijeme Hrou), Dominik Zouhar (FK Blansko), Patrick Müller (FC Boskovice)

Kategorie dorostenec roku bez určení pořadí
Dominik Baňa (Žijeme Hrou), Štěpán Alexa (FC Boskovice), Alexandr Rek (FK Blansko)

Kategorie trenér roku
Vladan Horák (FK Kunštát, Žijeme Hrou)

Kategorie rozhodčí roku
Jakub Machorek

Kategorie osobonost roku
František Tenora (FK Kunštát, Žijeme Hrou)

 

Všem oceněným gratulujeme. 
Foto: Vladimír Friš a Petr Nečas

František Tenora, člen výboru Žijeme Hrou:
"Gratuluji všem oceněným z FK Kunštát a Žijeme hrou.Je to ocenění nejen píle a umu odměněných jedinců, ale i práce všech, kteří se rozvoji našich hráčů věnují a vytvářejí prostředí, které umožňuje všestranný rozvoj všech našich členů. Já osobně si nesmírně vážím ocenění, kterého se mně dostalo. Beru to nejen jako odměnu za moji dlouholetou práci, ale především jako uznání pro FK Kunštát a ŽH. Děkuji Vám všem. Současně si ale všichni musíme uvědomit, že nás tato ocenění zavazují k tomu, abychom i nadále pracovali minimálně tak dobře jak doposud."

z leva: Robin Vichta,  Dominik Baňa, Štěpán Alexa, Alexandr Rekz leva:  Dominik Baňa, Štěpán Alexa, Alexandr Rekz leva: Petr Švancara, Dominik Baňa, Štěpán Alexa, Alexandr Rekz leva: Martin Pavel, Patrick Müller, Jan Fadrný, Dominik ZouharJan Fadrný z leva: Patrick Müller, Jan Fadrnýz leva: Martin Pavel, Patrick Müller, Jan Fadrný, Dominik Zouharz leva: Jana Šebelová, Filip Feilhauer, Tomáš KotekKategorie hráč přípravky z leva: Jana Šebelová, Filip Feilhauer, Tomáš KotekTomáš KotekVladan HorákVladan HorákVladan HorákVladimír Kristýnz leva: Vladimír Kristýn, Ondřej Hruška Ondřej Paďera
Sdílet na Facebooku