Článek o Žijeme hrou v listopadovém čísle časopisu MyFace

V listopadovém čísle časopisu MyFace se na stránkách č. 10 a 11 objevil článek o Žijeme hrou. Přidáváme přepis článku.

Žijeme hrou. Zkuste to a přijďte mezi nás

Kunštát, Olešnice, Lysice, Drnovice a Svitávka. Tyto fotbalové kluby se podílí na činnosti spolku Žijeme hrou, který se zaměřuje na sportovní aktivity dětí a mládeže. O činnosti spolku jsme si popovídali s jedním z členů představenstva Jiřím Vybíralem.

Jak vznikl projekt Žijeme hrou?
Počátky projektu jsou spojené s tím, že jsme se snažili o jiné pojetí her, ve kterých by například trenér „nezatěžoval“ děti svými zkušenostmi, ale pomáhal jim objevit podstatu sportu jejich vlastní cestou. Ve které by kvalitní sportovní výkony byly výsledkem hráčské chuti, nikoliv rodičovských ambicí nebo trenérského tlaku. Už tehdy jsme také chtěli, aby byl sport přirozeně zapojený do širšího společenského dění, do rodin všech hráčů, sportovců, kam sport podle nás patří. Konkrétní kroky v prostředí fotbalu naznačily, že každá cesta je v určitém období prašná a k její čistotě je třeba motivu, zdravé a pravidelné aktivní činnosti. Vnímali jsme, kam směřuje sport, hra a jaký dopad má na společnost.

K čemu jste dospěli?
Chceme, aby sport byl pro děti samozřejmou součástí života. Snažíme se budovat vzájemný pozitivní vztah mezi trenéry, hráči, rodiči a dalšími. Prostředí přátelské atmosféry, vzájemného respektu. Vytváříme partnerství, jehož základem je ctění dohodnutých pravidel, smysl pro zodpovědnost a fair play. Věříme, že se nám podaří vychovat tvořivé, sebevědomé, nadšené, zapálené, konstruktivní lidi se smyslem pro zodpovědnost. Naším základním pravidlem je nikoho neodmítat, dát možnost sportovat každému bez rozdílu talentu nebo ekonomického statusu.

Základem vaší činnosti je fotbal. Jaké kluby jsou do projektu zapojeny?
U zrodu stály v roce 2014 FK Kunštát a FC Olešnice. O rok později se k nim přidal TJ Sokol Lysice a potom i TJ Sokol Drnovice a SK Moravan Svitávka.

O kolika se bavíme dětech? Kolik trenérů se o ně stará a jak často?
Staráme se o více než 250 dětí. Máme dva profesionální trenéry zaměstnané na hlavní pracovní poměr a šestnáct trenérů, kteří se pravidelně věnují dětem ve svém volném čase. Tréninky probíhají napříč věkovými kategoriemi a místy konání prakticky denně, včetně víkendů, kdy hrajeme zápasy
nebo turnaje.

Jaké soutěže hrajete?
Naše týmy nastupují v oficiálních soutěžích FAČR od nejmenších přípravek, přes žáky až po dorost. Kromě toho pořádáme každých čtrnáct dnů turnaje pod hlavičkou Žijeme hrou. Tyto turnaje jsou určeny pro všechny děti, které mají chuť a elán si zasportovat, bez ohledu na výsledek. Zápasy
nerozhodují rozhodčí, děti si vše řídí samy, dohodou a v duchu fair play.

Vím, že to ve vašem případě není jen o fotbale. Co další aktivity?
Ve spolupráci se Základní školou Kunštát jsme začali pořádat hodiny pohybové aktivity „Pohybáček“. Myslím si, že dětem v dnešní době hodně chybí všeobecná příprava, která je velmi důležitá pro kterýkoliv sport. Hodiny vedou naši trenéři, u dětí jsou čím dál více oblíbené a je o ně stále větší
zájem. Dále pořádáme fotbalové kempy, soustředění, ale také jezdíme plavat, na cyklovýlety a každoročně pořádáme i předvánoční charitativní turnaj, jehož výtěžkem vždy podpoříme někoho, komu štěstí tolik nepřálo. Například v loňském roce se nám podařilo vybrat a rozdělit částku 40 tisíc
korun mezi dvě malé slečny, postižené dětskou mozkovou obrnou a spinální muskulární atrofií.

Jak vaši filozofii a vůbec pojetí hry přijali rodiče? Jakou od nich máte zpětnou vazbu a jak se oni zapojují do projektu?
Musím říct, že počátky nebyly vůbec snadné. Nejen hráči, ale právě rodiče museli pochopit, že výsledek utkání ani umístění týmu v tabulce není pro šestileté dítě opravdu to nejdůležitější a ani pokřikováním z lavičky to nezmění. Měli ale možnost vidět rozdíl v přístupu k hráčům u našich „soupeřů“ a posléze i popřemýšlet nad tím, s jakými pocity opouštějí hřiště děti vedeny trenéry Žijeme hrou. Takže přijali, věřím, že s radostí a jako zpětnou vazbu vnímám jejich pomoc při našich každodenních činnostech, za kterou jím tímto moc děkujeme.

Kde se o vás dozvíme více a kam případně mohou zájemci přijít?
Asi nejlepší bude přijít se za námi podívat, popovídat si, zasportovat. Informace o našich aktivitách, trénincích, zápasech nebo turnajích najdete na www.zijemehrou.cz

Jaké je Vaše přání do budoucna?
Přál bych si, aby se každý zamyslel nad tím, co pro sportování dětí dělá právě on. Jestli třeba i jemu v dětském věku někdo nevěnoval svůj čas, aby on mohl sportovat. Nebylo by správné teď část toho času ne „vrátit“, ale věnovat dnešním dětem? Umožnit jim, aby i ony mohly žít hrou. Ta radost a
smích v dětských očích za to stojí! Tak k tomu zkusme přispět každý z nás.

PAVEL ŠMERDA

Sdílet na Facebooku